Катърчо за прокурор

katurcho-za-prokuror-01

От години получаваме сигнали от лишените от свобода и колегите на Георги Христов- Коменданта на затвора София, за неговите нарушения на закона и непрофесионалното му отношение, но не ги публикувахме до днес. Днес те излязоха на в медийното пространство и спокойно можем да ги коментираме. Ето една малка част от тях и то без подробности. Получихме следното писмо от затворник. Публикуваме го в цялост: Не е известно дали е извършена проверка за побоя между 11-та и 13-та група на Централният…

Пълният текст

Покана за общо отчетно-изборно събрание на сдружението

Покана

Покана Председателят на Управителния съвет (УС) на Българското затворническо сдружение за рехабилитация (БСЗР), на основание чл. 26 ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17 ал. 1 от Устава на БЗСР свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 09.01.2021 г. в 13:00 ч. в гр. София, ул. Средна гора № 32, ап. 10, кантората на адв. Калин Апостолов Ангелов: 1. Отчетен доклад за дейността на УС на БЗСР през периода от май 2015г. до…

Пълният текст

Становище на БЗСР относно Законопроектът за изменение и допълнение на ГПК

На 19ти юни БЗСР изпрати становище относно Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и предложените промени с неговите заключителните разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс целят създаването на нормативна уредба на използването на видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес. Пълният текст можете да прочетете по-долу. Дата: 19.06.2020 ДО: МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  ДО: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Cтановище…

Пълният текст