Становище на БЗСР за измененията в Законa за изпълнение на наказанията и задържането под стража

stanivishte-thumb

До Председателя на комисията по правни въпроси, г-н Данаил Кирилов Председателя на комисията по вероизповедания и права на човека, г-н Красимир Велчев СТАНОВИЩЕ На Българското затворническо сдружение за рехалибитация (седалище и адрес на управление: София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21, Софийски централен затвор) Относно Законопроект за изменение и допълнение на Законa за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Сигнатура 602-01-55)

Пълният текст

Общо събрание на БЗСР за 2016 г.

icon-bpra

Редовното общо събрание на Българско затворническо сдружение за рехабилитация за 2016 г. ще се проведе на 16.12.2016 г. от 16:00 в двора на Централния софийски затвор в гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов“ 21.

Пълният текст

Репресиите продължават

abcbanner

…въпреки че Министерство на правосъдието се самопоздравяваше, затова че през 2016 г. е осигурило питейна вода на затворниците. Репресиите над затворници-активисти продължават. Kакто и срещу самия затворник, поради чието оплакване Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) принуди Министерство на правосъдието първоначално да подобри условията, в случай че някой е направил грешката да помисли че българската държава е дала тоалетни и питейна вода на затворниците от добро сърце. Конкретният случай на репресии беше предизвикан от предишен надзирател при предишно правителство…

Пълният текст