Документи DB

/pdb_list search=true search_fields=”doc_type, doc_no, doc_date, doc_name, institution, keywords, doc_about, link”/

ВидДатаИме на документИнституцияФайл
дело 23 22.01.0200 име институц Виж
решение 234 17.03.0555 примерен няква Виж
дело 234 07.03.2018 ime dok инст Виж