Правителството на БСП от 2012 отложи влизането в сила на законите за минимално жилищно пространство до 2019! Не само от БСП отмениха влизането в сила на най-базовите човешки права до 2019, но го направиха без план за това минималните 4 кв. м. да станат реалност тогава.

Разбира се, бедните и работническата класа изпълват редиците и досиетата на българските затвори, но БСП изглеждат твърде заети с поощрението на олигархията си и сюзерените на мафията, за да ги е грижа за „колегите“ си зад решетките. Ще защити ли омбудсманът основните човешки права? Ще говори ли омбудсманът в защита на законодателните реформи?

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че българските затвори са в нарушение на правата на човека по отношение на затворниците в тях. Това е било добре документирано, особено през последните 2 години. Първите, документирали абсолютно нехуманните условия на българския затвор, без съмнение, са Български хелзинкски комитет (БХК). След тях и Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение (КПИ) направи публично изявление срещу пенитенциарната система, както и ЕСЧП излезе с Пилотно решение, настояващо България да действа по въпроса в рамките на година и да поправи нарушенията си.

Условията в затворите са добре познати на държавата от много години. През годините, българската пенитенциарна система бе заразена от абсолютна липса на хуманност, корупция и лошо ръководство. Излишно е да се споменава , че всеки път, в който БСП (Българска социалистическа партия) е в правителството, се крадат огромни суми от фондове, присвоени и употребени от джоба на данъкоплатеца. Тези крадци се измъкват, защото по-голямата част от българското общество все още вярва, че затворът трябва да бъде неприятно място с лоши условия, а не място за превъзпитание и преобразование. Иронията в това отмъстително мислене е, разбира се, фактът че парите на данъкоплатците биват крадени и присвоявани.

Накратко, БСП присвои всички пари, които е трябвало да бъдат използвани за реформа на затворите по стандартите на Европа в продължение на много години. Едва от 2015 е позволено на затворите да използват бюджета за ремонти по предназначение. Въпреки, че държавата е наясно с тези проблеми от много години, снабдяването с тоалетни, вода и боя се случи едва през последните две години. Също така, българските затвори са препълнени през последните 20 години като самият Централен софийски затвор в момента побира хора около 3 пъти над капацитета си.

На 1. януари 2013 трябваше да влезе в сила законът, според който за първи път се упоменава минимално жилищно пространство за затворник. България е единствената страна на целия континент и може би на света, която няма изискване за минимално жилищно пространство за затворник. Това води до 4, 5 или 7 затворници да бъдат под ключ в килии, които са 3 м на 1,5 м с една електрическа крушка, без прозорец, без вода и с кофа за тоалетна. В такива килии има максимум 1 или 2 легла като вътре има много повече затворници от определените за тях легла. Все пак, правителството на БСП от 2012 отложи влизането в сила на законите за минимално жилищно пространство до 2019! Не само от БСП отмениха влизането в сила на най-базовите човешки права до 2019, но го направиха без план за това минималните 4 кв. м да станат реалност тогава.

Сега БСП се опитват да саботират опита на държавата да реши проблема, за който те самите са отговорни. Въпреки участието на много хора в реформите на закона през последните 2 години, от БСП не са осъществили нито една реформа на пенитенциарната система, което доведе до тъжния провал на цялата съдебна система в ущърб на обществото. Разбира се, бедните и работническата класа изпълват редиците и досиетата на българските затвори, но БСП изглеждат твърде заети с поощрението на на олигархията си и сюзерените на мафията, за да ги е грижа за „колегите“ си зад решетките.

Михаил Миков, Чавдар Георгиев и Георги Гьоков са представили ОТНОВО от името на БСП предложение за отлагане на влизането в сила на минималното жилищно пространство за затворник. Явно дори не са прочели обясненията зад предложените реформи в закона.
БСП иска държавата да НЕ ДОПУСНЕ следните реформи от предложените закони:

„Чл. 3. (1) Осъдените и задържаните под стража не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отношение.
(2) За нарушение на ал. 1 се смята и поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, проветряване, медицинско обслужване, условия за двигателна активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба на помощни средства, както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност.“

Не само, че БСП не искат да обявят за незаконно нехуманното и унизително отношение към затворниците, ами се борят и срещу реформи, борещи се с корупцията. Честа практика в много европейски държави е органите на правоприлагането да бъдат подложени на тест с детектор на лъжата преди да им бъде позволено да работят като полицаи (например). Най-често задаваните въпроси са: „Били ли сте някога член на криминална група?“ или „Планирали ли сте преди и планирате ли понастоящем да извършвате престъпления докато работите като надзирател?“. Системата трябва да бъде променена из основи и това означава предотвратяването на това корумпирани елементи на обществото да могат да работят като надзиратели за сигурността на затворите, затворниците, служителите на пенитенциарната система и за обществото като цяло. Не е въпрос на човешки права дали тези, които търсят работа в агенциите за сигурност дават истинни отговори на подобни въпроси – това е проява на здрав разум. В опозиция на това, БСП продължава дългогодишната си практика на популизъм и фаворизиране на корумпираните в структурите на институциите.

Предложените от БСП промени продължават тенденцията си да бъдат абсолютно обратното на изискванията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Комитета по предотвратяване на изтезанията (КПИ). Право на всички затворници е да прекарват времето си в затвора в близост до постоянното си местоживеене/родното си място и това е практика в Европа, Русия и Турция. Но, БСП иска това да не е право на затворника, въпреки че е изискване на ЕСПЧи КПИ. Какво предлага БСП? От БСП са предложили министърът на правосъдието персонално и субективно да разпредели всеки затворник в неговия или нейния затвор. Защо БСП мислят, че е работа на министъра да избира затвора за десетки хиляди осъдени е изключително странно, но е факт че е право на затворника да бъде възможно най-близо до мястото си на пребибаване навън, както и да бъде преместен в затвор, който може да му предложи работа и образование.

В заключение, реформи за затворите в България са много нужни от години насам. Реформите, предложени в парламента не са достатъчни – въпреки това, БСП се опитват да спрат и минималните предложени промени в тях. Въпросът сега е дали какво ще кажат правозащитните организации и институциите за това? Съзаваме, че БСП като партия получава много гласове от корумпираната бюрокрация, включително от страна на Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи. Кога човешките права ще бъдат цел на БСП? Офисът на омбудсмана участваше в законодателните реформи, както и националният орган, отговарящ за затворите – ГДИН. БСП нямат право да орязват промените след две години усърдна работа. Ще защити ли омбудсманът основните човешки права? Ще говори ли омбудсманът в защита на законодателните реформи?

В подобни килии обикновено се настаняват до 7 затворника:

prisoners-beds-bg