Документ

Информация за документ

ЛС-04-1995
Дата
16.02.2017
Име на документ
Заповед
Институция
Министерство на правосъдието
Ключови думи
заповед, правила за призоваване, принудително довеждане, задържане
Обяснение
Правила за призоваване, принудително довеждане и задържане на лица с влязла в сила присъда.
Файл
Виж