Държавен хаос! Мъчение в Затвор Плевен!

beatings

Погледът на Българското затворническо сдружение е насочен към Плевенския затвор. До БЗСР достигна ужасяваща информация от затвора в Плевен: изглежда, че там се извършват ежедневни и систематични издевателства над затворници. Престъпления, извършвани не само от надзорния състав, но и от медицинския персонал, който ги е прикривал. Разполагаме с подробни сведения за часовете, местонахожденията и имената на жертвите и престъпниците. Най-често срещаното място за изтезания, разбира се, е там, където няма камери – в две килии, намиращи се до стаята на…

Пълният текст

Катърчо за прокурор

katurcho-za-prokuror-01

От години получаваме сигнали от лишените от свобода и колегите на Георги Христов- Коменданта на затвора София, за неговите нарушения на закона и непрофесионалното му отношение, но не ги публикувахме до днес. Днес те излязоха на в медийното пространство и спокойно можем да ги коментираме. Ето една малка част от тях и то без подробности. Получихме следното писмо от затворник. Публикуваме го в цялост: Не е известно дали е извършена проверка за побоя между 11-та и 13-та група на Централният…

Пълният текст

Покана за общо отчетно-изборно събрание на сдружението

Покана

Покана Председателят на Управителния съвет (УС) на Българското затворническо сдружение за рехабилитация (БСЗР), на основание чл. 26 ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17 ал. 1 от Устава на БЗСР свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 09.01.2021 г. в 13:00 ч. в гр. София, ул. Средна гора № 32, ап. 10, кантората на адв. Калин Апостолов Ангелов: 1. Отчетен доклад за дейността на УС на БЗСР през периода от май 2015г. до…

Пълният текст