Информация за нашата банкова сметка:

Българско затворническо сдружение за реабилитация
Тексим Банк АД
IBAN: BG29TEXI95451003928100
BIC: TEXIBGSF

Можете да направите дарение и през PayPal:

За повече информация относно даренията, моля свържете се с нас.

Всички дарния ще бъдат възторжено приети, независимо от размера!!! Ще бъдат използвани за добри цели. В момента парите ще бъдат използвани, за да се защитават правата на затворниците, особено когато се отнася за обжалването на нелегални заповеди, давани от затворническите администрации.