При визитата в България извършена от Европейския Комитет за Превенция на Изтезанията и Нехуманното и Деградиращо отношения или Наказания (КПИ) от 4 до 10май 2012.

Българското правителство поиска публикуването на този доклад и отговора си. Правителствения отговор е изложен в документ CPT/Inf (2012) 33

В изпълнение на чл. 7 на Европейската Конвенция за Превенция на Изтезанията и Нехуманното и Деградиращо отношения или Наказания (наричана по-късно „Конвенцията”), делегацията на КПИ посети България от 4-10 май.2012 Посещението според КПИ се „дължи на изискване от обстоятелствата”(чл.7 параграф 1 на Конвенцията)

В доклада от посещението през 2010-та година, КПИ направи няколко препоръки засягащи отношението и условията за задържане на лицата задържани в Затвора Варна. Информацията осигурена от Българските Власти в отговор на този доклад не омаловажи загрижеността на КПИ относно споменатите проблеми и други проблеми подчертани в доклада. В допълнение КПИ наскоро получи доклади сочещи дори влошаващи се условия в Затвора – Варна, също като много лошите условия на задържане в Затвора – Бургас, учреждението посетено от КПИ през 2002. КПИ въпреки това реши да посети България във връзка с изследване на място на мерките взети от властите, които имат за цел да изпълнят препоръките на КПИ съдържащи се в докладите от предишното посещение, и в частност да изследва сегашното отношение и условията на задържане на лишените от свобода задържани в Бургаския и Варненския затвор.

Доклад КПИ 2012.pdf