На 15.12.2012 около 19ч двама затворници се обиждаха с думи, след което без провокация от затворниците пазачите влязоха в килията и започнаха да удрят Флоренцо Тандини с палки по главата. Първият удар беше към лявото му око. Продължиха да го удрят по лицето у главата, след което Флоренцо Тандини беше отведен в коридора и бит от десетина надзиратели с палки. След това той беше отведен към 3-ти пост и бит отново от надзиратели с палки.

Информирам ви, за това непровокирано нападение от страна на надзирателите срещу затворник, защото искаме тази култура на насилие  да спре.

Пълният текст на отвореното писмо на английски: open-letter-florenzo