Преди повече от година, г-жа Славиела Петкова Атанасова била инспектор на приемното отделение в затвора, където затворниците престояват по до един месец. Там, лишения от свобода Димитър Янков Рангелов след настаняване в отделението бил многократно бит, изнасилван и каран да върши непристойни действия – фелацио на други затворници и поредица унизителни действия. Гаврата с това момче се извършвала от няколко затворника, като по показанията на Рангелов -участник бил „кмета“ на приемното отделение – някой си Людмил. Този „кмет“ е под прякото ръководство на инспектор Атанасова.

Атанасова и Людмил създали и подържали близки доверителни отношения. Димитър Рангелов многократно се опитвал да проведе разговор с инспектор Атанасова, за да сигнализира какво се извършва с него, но тя го гонела от кабинета и унищожавала пред него писмените сигнали, които и представял! След всеки опит да алармира инспектор Атанасова, гаврата и посегателствата върху него се засилвали. Друг затворник настанен в отделението, научавайки за проблема с Рангелов, алармира своя адвокат за случая. Адвокатът прави среща с Рангелов, след което уведомява прокуратурата. На другия ден, Рангелов е извикан от униформен служител с пагони на офицер. Разговорът е продължил около 5 минути. Служителят го уверява, че са взети всички мерки да се прекъснат издевателствата над него. Кмета на групата – Людмил е изпратен в затвора в Кремиковци, а останалите участници в гаврите са разпределени в други групи.

След няколко дни, Рангелов е разпределен да изтърпява наказанието си във втора група. Той е разпитван от дознател няколко пъти. Димитър Янков Рангелов никога не е разпитван от служители на затвора по случая. Сякаш нищо не се е случило! По-късно, след месеци, инспектор Атанасова е преместена да ръководи втора група. Не са били наложени никакви наказания на Атанасова по този случай, който не е разследван от администрацията на затвора и вероятно изобщо не е известна ролята на инспектор Атанасова, освен на разследващите органи.

В момента жертвата на тези посегателства – Димитър Янков Рангелов е във втора група – под опеката на инспектор Славиела Атанасова. В показанията си по наказателното дело, Димитър Рангелов е посочил съвсем ясно насилниците, разпознал ги е и е свидетелствал, че инспектор Атанасова е знаела за гаврите с него, но се е опитала да прикрие случая. Димитър Рангелов свидетелствал за това, че е уведомявал многократно инспектор Атанасова за случващото се с него, включително и писмено, но тя е скъсала неговата жалба. Тъй като, към Атанасова не са предприети никакви дисциплинарни или други мерки и даже оплакващият се от нея затворник е под нейна опека и разпореждане, тя се хвалела на „инакомислящите“ затворници, че е недосегаема и има подкрепата на високи началници от надзорно охранителния състав.

Моля, сигнала за прикриване на посегателствата и гаврите върху затворника Димитър Рангелов през ноември 2011г. в приемното отделение на затвора в София да бъде детайлно проверен. Димитър Янков Рангелов е от ромски произход, социално слаб и има необходимост от адвокатска защита, като жертва на престъпление и като лице, което има ниска степен на правна култура и не познава правата си. Администрацията на затвора следва да проведе собствено разследване по случая.

Недопустимо е Атанасова да е социален инспектор на лице, което се оплаква от нейното бездействие и прикриване, по повод извършено престъпление срещу него. Буди смущение вероятноста – служител с такова поведение да е социален инспектор и изобщо да работи в системата на затворите! Ако инспектор Атанасова действително е знаела за извършващото се с Димитър Янков Рангелов, но не е взела незабавни мерки да го прекрати, не е уведомила органите на прокуратурата и не е докладвала случая на преките си началници, които да съберат и проверят всички релевантни факти – са налице пълни основания за отпочване на наказателно производство срещу инспектор Атанасова.

Моля да предоставите на Димитър Янков Рангелов безплатна правна помощ или съдействие, да проследите развитието на случая и да предприемете действия за изясняване ролята на инспектор Славиела Атанасова по изложените данни. Моля да се извърши проверка – оказва ли се въздействие върху разследващия орган в посока избягване на наказателна отговорност от страна на инспектор Атанасова.

От: Председател Джок ПолФрийман
13.12.2012г.