До
Председателя на комисията по правни въпроси, г-н Данаил Кирилов
Председателя на комисията по вероизповедания и права на човека, г-н Красимир Велчев

СТАНОВИЩЕ

На Българското затворническо сдружение за рехалибитация (седалище и адрес на управление: София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21, Софийски централен затвор)

Относно
Законопроект за изменение и допълнение на Законa за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Сигнатура 602-01-55)

Уважаеми г-н Данаил Кирилов,
г-н Красимир Велчев,

Българското затворническо сдружение за рехалибитация (БЗСР) е сдружение с нестопанска цел, работещо в областта на създаването на нови и по-ефективни политики относно задържаните. Ние сме НПО, съставена от бивши и настоящи затворници. Ние, Затворниците в Република България, желаем народните представители на Република България, а и другите български граждани, преди да започнат да четат нашите коментари по предложения законопроект да си припомнят, че цените в затворническата лавка не са като на депутатскатската такава, и че е възможно някой ден и те да дойдат при нас в затвора и да молят за членство в БЗСР.

Виж целия текст тук: bzsr-stanovishte-nov-2016

Виж сканираното становище с входящ номер, заведено в деловодството на Народното събрание на РБ тук.