Българско затворническо сдружение за реабилитация бе номинирано за годишните награди на БХК “Човек на годината 2015”. Ето и мотивите:

Българско затворническо сдружение за реабилитация (БЗСР) защитава пряко правата на осъдените на лишаване от свобода в България. Работата на организацията, изразяваща се в усилени и последователни опити за въвеждане на реформа в съдебната система на България, води до цялостно подобряване на ситуацията със зачитането на правата и свободите на българските граждани. БЗСР е единствената по рода си неправителствена организация, чиято главна цел е да съгласува нормите и стандартите, прилагани в българските затвори, с тези, предписани от международното право за защита на човешките права. Освен това, организацията се стреми да дава гласност на отдавна документираната системна корупция в българските затвори и да се бори срещу незачитането на правата на лишените от свобода от страна на официалните органи и служителите в затворите.

Основните заслуги на организацията за периода от ноември 2014-та до октомври 2015-та година включват:

  • Издействане на пряко представителство на затворническото общество в  работната група към Министерството на правосъдието, занимаваща се с реформа на пенитенциарната система.
  • Разработване на предложение, свързано с нуждата от по-ясни и прозрачни критерии за условно освобождаване.
  • Защита на незаконно задържаните лица, търсещи закрила чрез процесуално представителство и предоставяне на правна помощ, водеща до тяхното последващо освобождаване.
  • Защита на затворници, предимно в Софийския централен затвор, срещу които са били извършени нарушения на основните човешки права от охраната на затвора и други органи.
  • Докладване на нарушения на човешки правата пред съответните органи и организации като Български хелзинкски комитет и Комитета за предотвратяване на изтезанията.
  • Превръщане в модел за подражание за други затворници, като ги учи как успешно да се борят за правата си.
  • Подготвяне на молби и жалби от името на необразовани затворници.

БЗСР е единствената законно регистрирана организация на затворници, изтърпяващи ефективни наказания лишаване от свобода в България.